ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Modules)

Το προσφερόμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι part time, διετούς διάρκειας και ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS) ως εξής:

  • επιτυχής παρακολούθηση 4 εκτεταμένων ενοτήτων (4 x 15 = 60 credits)
  • εκπόνηση project dissertation (30 credits)

Οι ενότητες (modules) που προσφέρονται έχουν διάρκεια διδασκαλίας 60 ώρες έκαστη ως ακολούθως: