ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες μεταπτυχιακού προγραμματος

 • Η κανονική διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος είναι 2 έτη
 • Ο τρόπος διεξαγωγής του προγράμματος είναι part-time
 • Οι φοιτητές θα παρακολουθούν τα μαθήματα 2 φορές την εβδομάδα κατά τις απογευματινές ώρες μετά τις 6μμ.
 • Τα συνολικά δίδακτρα για τα δύο έτη ανέρχονται σε 4.500€. Τα δίδακτρα του ίδιου προγράμματος για παρακολούθηση στο Λονδίνο ανέρχονται για το ακαδημαϊκό έτος 2022/23 σε 20.000€ (£8,470/έτος).

Απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, ΤΕΙ), κατά κύριο λόγο τεχνολογικής κατεύθυνσης.

Σκοπός του προσφερόμενου μεταπτυχιακού προγράμματος είναι:

 • Να αναπτύξει και να επεκτείνει τις διοικητικές ικανότητες των μηχανικών που συμμετέχουν στα κέντρα λήψεως αποφάσεων των εταιρειών
 • Να εξοπλίσει τους μηχανικούς με τα απαραίτητα εφόδια για τη χρήση σύγχρονων μεθόδων στην κατασκευαστική βιομηχανία
 • Να ενισχύσει την ορθολογική και αποτελεσματική προσέγγιση σύγχρονων τεχνικοοικονομικών ζητημάτων

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα πλέον σύγχρονα μαθήματα βιομηχανικού σχεδιασμού προϊόντων και management με εκτεταμένη χρήση πληροφορικής.


Καινοτοµίες του Προγράµµατος:

 • Η διπλωματική εργασία εκπονείται κύρια στη βιοµηχανία και γενικότερα στο φορέα απασχόλησης του
  φοιτητή, συνδέοντας έτσι τις διδασκόµενες επιστηµονικές µεθόδους µε τις ανάγκες της βιοµηχανίας.
 • Από το 2014 υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης της διπλωµατικής εργασίας στα εργαστήρια του
  Kingston University στο Λονδίνο, είτε σε συνεργαζόµενες βιοµηχανίες της Μ. Βρετανίας.