ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αιτήσεις / Δικαιολογητικά:

Οι Αιτήσεις των υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 γίνονται ηλεκτρονικά μέσω email στο AIMS@uniwa.gr. Σε συνέχεια παράτασης που έχει δοθεί, αιτήσεις για περιορισμένο αριθμό θέσεων γίνονται δεκτές έως τις 5/10/2022 στη διεύθυνση aims@uniwa.gr

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από:

 • Αίτηση δήλωσης ενδιαφέροντος για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Κατεβάστε την αίτηση από εδώ)
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία
 • Αναγνώριση βασικού πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ (μόνον σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής)
 • Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας (π.χ. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, Cambridge, TOEIC, TOEFL, IELTS)
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας εάν υπάρχει, συστατικές επιστολές
 • 1 (ψηφιακή) φωτογραφία για την αίτηση και φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Η αποστολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών γίνεται μόνον ηλεκτρονικά.

Διεύθυνση Μεταπτυχιακού Προγράμματος:

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
“Advanced Industrial and Manufacturing Systems”
Υπόψιν Καθηγητή Δρ. Κ. Στεργίου, Κτίριο Γ, Γραφείο Γ030
Πανεπιστήμο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα,
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Π. ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250
12244 ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το Διευθυντή ή τη Γραμματεία του παραπάνω μεταπτυχιακού προγράμματος:

 • Διευθυντής Σπουδών
  Καθηγητής Δρ.-Μηχ. Κωνσταντίνος Στεργίου
  Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, κτίριο Γ, Γραφείο Γ034
  Τηλ: 213-0245050
  e-mail: stergiou(@)uniwa.gr (αφαιρέστε τις παρενθέσεις πριν και μετά το @)
 • Γραμματεία
  Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα, Κτίριο Γ, γραφείο Γ030-Γ031
  Τηλ: 213-0245050 & 210-5381622
  e-mail: AIMS@uniwa.gr