ΝΕΑ

Συνεργασία Μηχανικών και Φοιτητική Καινοτομία

Οι κ.κ. Βασίλειος Σπιτάς, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ και Κωνσταντίνος Στεργίου, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΑΔΑ, φιλοξενήθηκαν ως καλεσμένοι στην πρώτη εκπομπή “FIRST FROM THE WEST” για το 2021, με θέμα συζήτησης τη «Συνεργασία Μηχανικών & Φοιτητική Καινοτομία».
Στον πυρήνα της κουβέντας στάθηκαν οι τρόποι με τους οποίους τα Πανεπιστήμια δύνανται να είναι αρωγοί στις φοιτητικές πρωτοβουλίες για καινοτομία, η σύνδεση των Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας, καθώς και οι διαγωνισμοί μέσα από τους οποίους μπορούν να διακριθούν τόσο οι φοιτητές για νέα τεχνολογικά επιτεύγματα, όσο και τα ελληνικά Πανεπιστήμια για την προαγωγή της τεχνογνωσίας.

https://dialogoi.uniwa.gr/featured/synergasia-michanikon-foititiki-kainotomia/