ΝΕΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι Αιτήσεις και οι συνεντεύξεις υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 γίνονται καθόλη τη διάρκεια του έτους κατόπιν τηλεφωνικής επαφής στα 2130245050 και 2105381622 ή email στο AIMS@uniwa.gr. Καταληκτική ημερομηνία είναι η 30/6/2021.

Αίτηση / Δικαιολογητικά