ΝΕΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι Αιτήσεις των υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 γίνονται ηλεκτρονικά μέσω email στο AIMS@uniwa.gr. Σε συνέχεια παράτασης που έχει δοθεί, αιτήσεις για περιορισμένο αριθμό θέσεων γίνονται δεκτές έως τις 5/10/2022 στη διεύθυνση aims@uniwa.gr

Αίτηση / Δικαιολογητικά